Castellbisbal School

A School impartim ensenyament d’idiomes per a infants a partir dels 3 anys, joves, universitaris, adults i professionals de tots els camps. Oferim formació en grup i individualitzada (classes privades, semiprivades i a domicili).

Els nivells d’aprenentatge que oferim estan estructurats segons el Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL), on s’estableix una escala de 6 nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2) per tal que siguin reconeguts públicament a tota Europa.

La metodologia emprada comprèn totes les àrees del llenguatge: expressió oral, comprensió auditiva, pronunciació, comprensió lectora, expressió escrita, gramàtica i vocabulari; sempre emfatitzant les destreses orals.


Contacte
Irene Abascal
937 721 427 / 644 294 372
info@castellbisbalschool.cat
http://www.castellbisbalschool.cat

Adreça
Paisos Catalans 20A

Horari comercial
Dilluns a Divendres 9.30 a 20.00 h.

Xarxes socials