INTRODUCCIÓ

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús d’aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts, propietat de l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL, a les quals s’accedeix a través del domini www.bisca.cat. La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present avís Legal. L’usuari es compromet a llegir atentament el present avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present avís Legal poden tenir modificacions.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:

  • Raó social: ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL
  • CIF: G60976529
  • Domicili: Carrer SANT JOAN, 2, CP 08755 CASTELLBISBAL, Barcelona
  • Telèfon: 656187605
  • Correu electrònic: bisca.castellbisbal@gmail.com
  • Nom del domini: www.bisca.cat

USUÀRIES I USUARIS

L’accés i ús d’aquest portal, atribueix la condició d’USUÀRIA/O, que accepta, des d’aquest accés i ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les Condicions citades seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

Proporciona l’accés a diverses informacions sobre la nostra entitat, apartats de contacte, enllaços a xarxes socials, d’ara endavant continguts pertanyents a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL, o a les seves llicenciadores, a les quals la usuària o l’usuari puguin tenir accés. La usuària o l’usuari assumeixen la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts, o bé per a possibilitar la resposta en relació amb les seves consultes en els apartats de contacte de la present pàgina web, etc. En aquest registre la usuària o l’usuari seran responsables d’aportar informació veraç i lícita.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.2, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL . En cap moment, excepte manifestació expressa en cas contrari, l’accés, navegació o utilització del lloc web o dels seus continguts confereix a la usuària o a l’usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos. La usuària o l’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’ ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL. En el cas que la usuària o l’usuari enviï informació de qualsevol mena a ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL a través de qualsevol dels canals habilitats per a això dins del nostre portal web, la usuària o l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho amb total llibertat, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, o qualssevol altre dret de terceres persones, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a terceres persones.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho. El contingut, informació i consells expressats en aquest portal web han d’entendre’s com simplement orientatius.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL no respon de cap manera de l’efectivitat o exactitud d’aquests, quedant exempt de qualsevol responsabilitat amb els usuaris i usuàries que facin ús d’ells. En aquest Lloc es poden publicar continguts i comentaris aportats per terceres persones. ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL no respon de la veracitat i exactitud d’aquests, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris i amb les usuàries que facin ús d’ells. ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL es reserva el dret de modificar el contingut del Lloc sense previ avís i sense cap mena de limitació. Així mateix, l’empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc i dels serveis que s’ofereixen en ell. Tampoc podem garantir l’absència de virus ni d’altres elements en la Web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL declina qualsevol responsabilitat pels serveis i informació que es doni en altres llocs enllaçats amb aquest, ja que no controla ni exerceix cap mena de supervisió en Llocs Webs de terceres persones. Aconsellem a les usuàries i als usuaris dels mateixos que actuïn amb prudència i que consultin les eventuals condicions legals que s’exposin en aquestes Webs. Així mateix, els Usuaris/as que remetin qualsevol tipus d’informació a s’ asseguraran que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de terceres persones ni la legalitat vigent. Si Vostè creu que qualsevol contingut o informació d’aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent li estaríem molt agraïts que es posés en contacte amb nosaltres a través dels mitjans que consideri oportuns bé a l’adreça de correu electrònic bisca.castellbisbal@gmail.com o en el següent número de telèfon 656187605 perquè puguem prendre les mesures oportunes.

MODIFICACIONS

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en nom del domini es posessin en funcionament enllacis o enllaços que recaiguessin en altres llocs d’Internet ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. La usuària o l’usuari reconeix i accepta que ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL no serà responsable de les pèrdues o danys en què la usuària o l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol mena de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquest lloc web o altres recursos.

DRET D’EXCLUSIÓ

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o de terceres persones, a aquells usuaris i a aquelles usuàries que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL i la usuària o l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. I sempre que la normativa vigent a aquest efecte estableixi la possibilitat per a les parts la submissió a un fur determinat qualsevol controvèrsia entre la persona responsable del lloc web i la usuària o l’usuari se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

PLATAFORMA EUROPEA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA

L’informem que davant qualsevol problema que pugui derivar-se del servei contractat o producte venut, pot utilitzar la plataforma europea de resolució de disputes online, aquesta és: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES.